ดร. คเณศ วังส์ไพจิตร ผู้อำนวยการ สธท. ในฐานะผู้แทนประธานกรรมการ สธท. ร่วมแถลงผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค (กรอ.ภูมิภาค) ครั้งที่ 3/2556 ณ ห้องลีลาวดี ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2556