คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ร่วมแถลงผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ครั้งที่ 2/2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555

โดยมีคุณกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย  คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม คุณพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธาน กกร. และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย คุณชาติศิริ โสภณพนิช ประธานสมาคมธนาคารไทย และคุณพรทิพย์ หิรัญเกตุ รองประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ร่วมแถลง