สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) จัดงาน Thailand’s Resilience: a Roadmap to a Sustainable Recovery เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนสถาบันต่างประเทศ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ณ กองบัญชาการกองทัพบก และโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล

โดยมีนักลงทุนสถาบันต่างประเทศชั้นนำ 25 ราย ที่มีเม็ดเงินลงทุนทั่วโลกมูลค่ากว่า 16 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และพล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองหัวหน้าคสช. ในฐานะหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ เพื่อรับทราบนโยบายและแผนงานการปฏิรูป และการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ