ผู้แทนสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ร่วมงานสัมมนา 25 ปี แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ(GMS) ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561