คณะกรรมการ ที่ปรึกษา FETCO และผู้บริหารสมาคมฯ สมาชิกให้เกียรติร่วมฟังสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2556 ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร