มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยมี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในขณะนั้นเป็นผู้รับมอบที่สถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 อสมท.