เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) ได้รับเกียรติจาก Dr. Vikram Haksar, Division Chief, IMF’s Strategy Policy and Review Department โดยการแนะนำของ ดร.วิรไท สันติประภพ  เพื่อมาให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารในตลาดทุน ในเรื่อง “World Economic Outlook” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อสถานการณ์เศรษฐกิจของภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ผ่านมุมมองของ IMF รวมถึง เรื่อง “Financial Centers in Asia” อย่างวิเคราะห์เจาะลึกในความเป็นมาจากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันของเขตปกครองพิเศษฮ่องกงฯ และสาธารณรัฐสิงคโปร์ บทบาทสำคัญของการเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ  บทบาทและความเชื่อมโยงของทั้งสองเมืองต่อความเสี่ยงและเสถียรภาพของระบบการเงินในภูมิภาค ซึ่งจะกระทบต่อตลาดทุนไทยด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้นำในตลาดทุนควรจะรับรู้และเตรียมพร้อม

โดยงานดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 150 ท่าน โดยได้รับการตอบรับอย่างดีจากสภาพัฒน์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้บริหารระดับสูงจากภาคตลาดทุน รวมถึงบริษัทจดทะเบียนที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งนี้