เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2558 สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) ร่วมกับ MSCI Asia Pacific ได้จัดงานสัมมนา The Evolution of Emerging Market Indexes and ESG Themes for Asian Equity Investors  ซึ่งงานสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานกรรมการ FETCO แสดงปาฐกถาในหัวข้อ The Importance of ESG towards the Thai Capital Market นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก Mr. Christopher Ryan, Managing Director and Head of Asia Pacific บรรยายในหัวข้อ The Future of Asian Equity Mandate: Changes to Emerging Market Indexes and their impact on Investment MandatesและMs. Emily Chew, Senior Research Associate บรรยายในหัวข้อ Environmental, Social and Governance Investment: 2015 Themes and Key Investor Trends in Asia

ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับฟังการวิเคราะห์ของผู้บริหาร MSCI ในเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อดัชนีในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เอเชีย รวมทั้งเรื่อง ESG กับทิศทางการลงทุนของนักลงทุนสถาบันในทวีปเอเชีย” ซึ่งเป็น Trend ทางธุรกิจ

สำหรับภาพรวมงานสัมมนาในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานสัมมนากว่า 200 ท่าน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากท่านผู้บริหารจากภาครัฐ ภาคตลาดทุนและบริษัทจดทะเบียน นักลงทุน และประชาชนผู้สนใจในงานสัมมนาครั้งนี้