ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ร่วมแถลงผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ครั้งที่ 3/2555 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต วันที่ 19 มีนาคม 2555 โดยมีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย  นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธาน กกร. และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และนางสาวปิยะมาน เตชะไพบูลย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ร่วมแถลง