คุณคเณศ วังส์ไพจิตร ผู้อำนวยการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย และผู้แทนจากสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมประชุมคณะกรรมการเตรียมการเพื่อรองรับการปฏิบัติตาม FATCA ครั้งที่ 3/2556

โดยมีนายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานการประชุมครั้งที่ ณ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556

 

ขอขอบคุณรูปภาพจาก: กระทรวงการคลัง