สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และคณะกรรมการเครือข่ายภาคธุรกิจเพื่อการปฏิรูป ร่วมจัดงาน “จัดงานสมัชชาปฏิรูปประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 1 และงานตลาดนัดปฏิรูปประเทศไทย” โดยมีประธานและกรรมการเครือข่ายภาคธุรกิจเพื่อการปฏิรูป รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รองประธานหอการค้าไทย เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และผู้อำนวยการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ร่วมเปิดนิทรรศการ