สภาธุรกิจตลาดทุนไทยในฐานะคณะกรรมการภาคีเครือต่อต้านคอร์รัปชั่น ร่วมจัดงานเดินรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น ขึ้นที่สวนลุมพินี งานดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมนับหมื่นคน