สภาธุรกิจตลาดทุนไทยและองค์กรภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดงานแถลงข่าวและสัมมนาเพื่อผู้ด้อยโอกาส เปิดประตูเปิดใจคนพิการทำอะไรได้มากกว่าที่คิด  ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย