ร่วมจัดกิจกรรมสัญจรกับคณะกรรมการเครือข่ายภาคธุรกิจเพื่อการปฏิรูป (กกร.) ที่จังหวัดขอนแก่น ในหัวข้อ “ตลาดทุนไทย กับการสร้างวินัยทางการเงิน” โดยมีคุณปิยาภรณ์ ครองจันทร์  ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน TSI ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมเป็นวิทยากร