ร่วมจัดกิจกรรมสัญจรกับคณะกรรมการเครือข่ายภาคธุรกิจเพื่อการปฏิรูป (กกร.) ที่จังหวัดขอนแก่น ในหัวข้อ“ตลาดทุนไทย กับการสร้างวินัยทางการเงิน” โดยมีคุณปิยาภรณ์ ครองจันทร์  ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน TSI ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมเป็นวิทยากร