เสวนา FETCO & IAA Hot Issue “จะลงทุนอย่างไรในตลาด Bear Market”

Presentation ดร.ภากร ปีตธวัชชัย