เสวนา FETCO & IAA Hot Issue “จะลงทุนอย่างไรในตลาด Bear Market”

Presentation คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร