สัมมนา FETCO Capital Market Outlook 2020

Presentation

สัมมนา FETCO Capital Market Outlook 2020

ดร.พิสิทธิ์ พัวพันธ์  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง