สัมมนา FETCO Capital Market Outlook 2020

Presentation

สัมมนา FETCO Capital Market Outlook 2020

คุณธิดาศิริ ศรีสมิต   รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุน บลจ.กสิกรไทย