สัมมนา FETCO Capital Market Outlook 2020

Presentation

สัมมนา FETCO Capital Market Outlook 2020

ดร.ทิม ลีฬหะพันธุ์   นักเศรษฐศาสตร์ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)