สัมมนา Capital Market Outlook “เศรษฐกิจไทยขยับ เตรียมรับเทคโนโลยีเปลี่ยน”

Presentation ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี