สัมมนา““การพัฒนา การกำกับดูแล และบริหารรัฐวิสาหกิจ: คำตอบของการดูแลสมบัติชาติ”

Presentation ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

This entry was posted in . Bookmark the permalink.