สัมมนา““การพัฒนา การกำกับดูแล และบริหารรัฐวิสาหกิจ: คำตอบของการดูแลสมบัติชาติ”

Presentation คุณบรรยง พงษ์พานิช

This entry was posted in . Bookmark the permalink.