เสวนา “ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุน พลิกโฉมประเทศไทยสู่เศรษฐกิจใหม่”

โครงการตลาดทุนพบภาครัฐ ครั้งที่ 1/2566 BOI พบนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบัน
เสวนา “ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุน พลิกโฉมประเทศไทยสู่เศรษฐกิจใหม่”
โดย
คุณนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการ BOI
ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานกรรมการ FETCO

สัมมนา FETCO Capital Market Outlook “ภาษีขายหุ้น….คุ้มหรือไม่?”

สัมมนา FETCO Capital Market Outlook "ภาษีขายหุ้น….คุ้มหรือไม่?"

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 13.15–14.45 น.
ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รับฟังหลากหลายมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญ
ดร.นณริฏ พิศลยบุต
ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร
คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร
ดำเนินรายการโดย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล

เสวนาออนไลน์ “นโยบายพลิกโฉมท่องเที่ยวไทยต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจในยุคเปลี่ยนผ่านสู่ Post–Pandemic”

เสวนาออนไลน์ “นโยบายพลิกโฉมท่องเที่ยวไทยต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจในยุคเปลี่ยนผ่านสู่ Post–Pandemic"
พุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 09:30–11:00 น.
วิทยากร
- ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท.
- ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานกรรมการ FETCO

งานสัมมนา FETCO Capital Market Outlook 2020

เชิญรับฟังย้อนหลังงานสัมมนา FETCO Capital Market Outlook 2020 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สัมมนาย้อนหลัง “วางแผนการลงทุนตราสารหนี้ต้อนรับรัฐบาลใหม่”

ติดตามสัมมนาย้อนหลัง "วางแผนการลงทุนตราสารหนี้ต้อนรับรัฐบาลใหม่" ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิเชียร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้นักลงทุนไทยมีความเข้าใจการลงทุนตราสารหนี้และตราสารทุน สามารถวางแผนการลงทุนได้อย่างมั่งคั่ง

งานสัมมนา เรื่อง “นโยบายเศรษฐกิจและตลาดทุนไทยภายใต้รัฐบาลหลังเลือกตั้ง”

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย จัดงานสัมมนา เรื่อง “นโยบายเศรษฐกิจและตลาดทุนไทยภายใต้รัฐบาลหลังเลือกตั้ง” ขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ณ หอประชุม ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวัชัย ชั้น 7 อาคาร C ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน นักธุรกิจ นักลงทุนและหน่วยงานภาครัฐ และผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบแนวนโยบายเศรษฐกิจและนโยบายตลาดทุนภายหลังการเลือกตั้งของพรรคการเมืองหรือรัฐบาลในอนาคต โดยได้รับเกียรติจากผุู้บริหารผู้แทนพรรคการเมืองร่วมเป็นวิทยากร