คณะกรรมการ FETCO ผู้บริหารและพนักงานองค์กรสมาชิก เข้าร่วมการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 19.00 น.